Find my iPhone

Find my iPhone - o usłudze i jak wyłączyć find my iPhone


Funkcja find my iPhone , polega na lokalizcaji naszego iPhone zdalnie .

Możemy sprawdzić za pomocą innego iPhone , MacBook , czy iPada.

Jeśli uruchomisz usługę Znajdź mój iPhone, usługa FMI może pomóc Ci odnalezć zaginione urządzenie. Jeśli iPhone zostanie skradziony, możemy zrobić blokadę aktywacj i i zabezpieczy informacje oraz zablokować urządzenie. Jak to możliwe?

Gdy włączysz usługę Find my iPhone na telefonie iPhone, Twój Login  Apple ID zostanie zachowany na serwerach iPhone Apple i powiązany z Twoim iPhone .

 

Jak wyłaczyć find my iPhhone ?

1. Logujemy sie na stornie icloud

2. Wpisujemy Login i Hasło

3. Wchodzimy w zakładke find my iPhone

4, Wybieramy usuń z konta.

 

Wyłaczenie z pozycji iPhone

1. Ustawienia 

2. icoud

3. Lokalizator 

4. Znajdz mój iPhone 

Wyłacz

wpisz hasło w cely wyłaczenia .

iDoit - Serwis iPhone Warszawa