Informacja w punkcie dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest iDoit – Serwis APPLE Marcin Godlewskiul. Jurija Gagarina 31, 00-754Warszawa, NIP 5252332129, REGON 365203364.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanew celu realizacji umowy związanej z naprawą urządzeńna podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f,(Rozporządzenia).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy od momentu wykonania naprawy (paragon).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia roku rozliczeniowego w którym wykonana była naprawa na podstawie (faktury).
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania,
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi naprawy urządzeń, jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, (Rozporządzenia).

 

Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych w zakładce zaloguj się, zarejestruj się

W momencie potwierdzenia zalogowania lub/i zarejestrowania zgadzam się na przetwarzanie, moich danych osobowych udostępnionych w powyższym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych w Karcie przyjęcia pod tekstem o odpowiedzialności nad podpisem klienta.

Zgadzam się na dobrowolne przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie przyjęcia w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b i f.

Więcej o ochronie danych na stronie https://serwisproduktowapple.pl/