Print Screen on mac

Wykonywanie Print Screen na komputerze Mac


Wykonywanie Print Screen na komputerze Mac

Jeśli jesteśmy właścicielami takiego urządzenia jak Mac to zapewne wiemy o tym, że na jego klawiaturze nie znajdziemy przycisku Print Screen. Jednak wcale nie oznacza to, że nie zrobimy tam zrzutu ekranu, gdyż jest na to kilka skutecznych sposobów. Zawsze warto korzystać z pewnych, sprawdzonych skrótów klawiszowych.

Zdjęcie całego ekranu

Jeśli chcemy wykonać zdjęcie całego ekranu to należy nacisnąć jednocześnie przyciski Command + Shift + 3. W przypadku, gdy zostanie ono zrobione usłyszymy dźwięk migawki aparatu. Domyślnie takie zdjęcie zapisywane jest w formacie PNG. Jeśli chcemy go zmienić to jest to możliwe tylko przy użyciu odpowiednich programów.

Print screen tylko części ekranu

Pewnie wiemy o tym, że nie zawsze wszystkie informacje na ekranie są dla nas istotne, a wtedy warto wykonać zdjęcie części ekranu. W tym celu należy wcisnąć jednocześnie klawisze Command + Shift + 4. Jeśli to zrobimy to na ekranie zobaczymy specjalny celownik przy pomocy, którego będziemy mogli zaznaczyć obszar na ekranie, którego chcemy zrobić zdjęcie. Po wybraniu tego obszaru zostanie wykonane zdjęcie.

Zdjęcie wybranego rozmiaru

W Mac możemy także wykonać zdjęcie ekranu w konkretnym rozmiarze – pikselach. Jest to bardzo podobne do wcześniejszej czynności. Wystarczy użyć skrótu klawiszowego Command + Shift + 4. Jeśli zobaczymy celownik to klikamy lewy przycisk myszy i trzymamy aż do momentu uzyskania interesującego nas rozmiaru. Rozmiar pokazywany jest w pikselach. Jeśli osiągniemy ten, który nas interesuje to puszczamy lewy przycisk myszy.

Zdjęcie okna aplikacji

W przypadku, gdy chcemy zrobić zdjęcie konkretnego okna aplikacji wystarczy także użyć przycisków Command + Shift + 4. Gdy pojawi się celownik naciskamy spację. Teraz musimy przesunąć kursor nad okno aplikacji, a następnie kliknąć lewy przycisk myszy. Zdjęcie zostanie wykonane wraz z efektem cienia. Jeśli chcemy wykonać zdjęcie bez efektu cienia to oprócz spacji należy także wcisnąć przycisk ”Alt”. Następnie dajemy kursor nad okno aplikacji i znów klikamy lewy przycisk myszy.

Zdjęcie z harmonogramem

Następny sposób to wykonanie zdjęcia na Macu z opóźnieniem. Używamy do tego systemowej aplikacji Grab. Aby to zrobić w pierwszej kolejności musimy ją oczywiście otworzyć. Kolejny krok to kliknięcie przycisku Capture a następnie Timed Screen oraz Uruchom timer. Co więcej możemy także przy pomocy tej aplikacji wykonywać zrzuty ekranu z określoną częstotliwością. Jeśli klikniemy opcję ”Czasowy ekran” to aplikacja będzie automatycznie wykonywać zrzut ekranu co 10 sekund, a odliczanie będzie widoczne na ekranie.

Zdjęcie rozwijanego menu

Dodatkowo na Macu mamy możliwość wykonania zrzutu ekranu rozwijanego menu. Aby to zrobić należy kliknąć jednocześnie klawisze Command + Shift + 4 i nacisnąć spację. Zobaczymy ikonę, którą musimy ustawić na rozwijanym menu. W przypadku kliknięcia lewego przycisku myszy nasze zdjęcie zostanie wykonane.

Jak zatem widać posiadając tak nowoczesny komputer od Apple jakim jest Mac mamy wiele sposobów na to, aby bez konieczności pobierania dodatkowych aplikacji wykonać zrzut ekranu, który czasami jest bardzo potrzebny.